Månadens Ros

Går till er som inte slänger nikotin/skräp efter er!

Jag har tre dagar den senaste veckan plockat upp fimpar, snus, tuggummi, plast, glas och metall. Jag hittade en kam, en tops, tandtråd och jag vad vet jag mer jag kommer hitta om jag fortsätter leta. Jag hittade ett helt cigarettpaket på marken men eftersom jag inte uppmuntrar till rökning så slängde jag den med. Under tre dagar med max utevistelse en timme åt gången, samt runt detta rökfria sjukhuset. 

  • Hur tänker ni? Enligt HSR så slängs en miljard fimpar varje år. Det räcker med en fimp på två centimeter så kan vi åka från Sverige till Sydafrika samt tillbaks. Faktum är att cigaretter som inte är egen rullade utan med det gula filtret är det farligaste för miljön. I Filtret finns kadmium som också finns i batterier.
  • Jag läste i tidningen att om vi fortsätter kasta så mycket plast som vi gör nu så kommer år 2050 finnas mer plast i havet än fisk. 
  • Skräp föder skräp. Har någon kastat utanför papperskorgen så blir det mer ”okej” för nästa att göra likadant. För allvarligt talat så skulle nog inte så många skräpa ner ett fint naturreservat. Men visst, någon börjar ju med det och jag hoppas att om du är en av dem att du slutar, för våra framtida människors skull kanske?
  • Det finns faktiskt några lagar på HSR som jag hittade där.
15 kapitlet, paragraf 26 miljöbalken
”Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.”
 
29 kapitlet, paragraf 7 miljöbalken
”Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år.”
 
29 kapitlet, paragraf 7a miljöbalken
”Den som begår en gärning som avses i 7 § döms för nedskräpningsförseelse till penningböter, om nedskräpningen är att anse som mindre allvarlig.”
 
 
Så månadens ros går till er som inte skräpar ner samhället och till er som städar efter andra. Ni är guld värda och kom ihåg att det går visst att lära gamla hundar att sitta men det kan ta längre tid ibland.

Mycket är hämtat från HSR:s hemsida 

Månadens Ros Till Mamma

Denna månad är faktiskt väldigt enkel att veta vem jag ska ge månadens ros till. Det är en person som ställt upp mycket för mig och kört många mil och omvägar. Hon har sett till att Puzzel kommit på besök, ofta. Hon har också varit med på en enorm resa och burit mig nio månader i magen. Det är självklart att det är min mamma, jag ger henne en STOR MÅNADENS ROS!