En dikt

Jag tror vi tappade varandra där.

Vi simmade tillsammans och klarade många stormar,
liksom vågor. Men den sista blev för mycket. Jag tappade
fästet om dig och du förvann med strömmen åt ett håll
och jag åt ett annat.

Det gör ont att mista Någon

Förstår inte hur man ska kunna bli starkare av mista någon.

Smärtan som rinner igenom själen är det enda som är verkligheten.
Förstår inte hur man ska kunna gå vidare av mista den man älskar.
Ingenting blir någonsin densamma och inget är som det verkar.
Förstår inte hur man ska kunna läkas och någonsin bli hel igen.
Inuti i mitt hjärta har jag bevarat de finaste och bästa minnena.
Förstår inte hur du försvann ifrån oss.
Men vet att du har det bättre dit du har kommit utan oss.